GERÇEK ANLAMDA VERGİ MÜKELLEFİYİM, YETKİ BELGESİNE BAŞVURDUM FAKAT 27.02.2006 TARİHİNDEN SONRA ŞİRKET KURACAĞIZ. BELGEM GEÇERSİZ Mİ SAYILACAK?

Hayır, belge aldığınız tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari %25 oranında hisseye sahip olmanız suretiyle, gerçek kişi adına düzenlenen Yetki Belgesi yeni oluşturulan tüzel kişilik adına düzenlenebilecek ve ekstra bir ücret veya fark talep edilmeyecek.