MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ KİME VE NE ŞEKİLDE VERİLİR?

Bu tip belgeler kişiye özel düzenlenir. Sürücü belgesi gibi süresiz olup ancak uygulama ve kullanım önellerine aykırı bir durumda geri alınır. Kişinin çalıştığı yerden ayrılması durumunda belge kişiyle beraber gider. Dolayısıyla mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin yapılan giderler, firma tarafından kişinin cari alacağına mahsup edilebilir ya da kişiden talep edilebilir.