MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAZSA NE OLUR? OLMADIĞINI KİM ANLAYACAK VEYA KİM SORACAK?

4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nun amaç ve kapsamı ifadeleri içinde açıkça belirlenmiştir. Yolcu veya eşya-kargo taşımacılığı sektörü içinde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilikler ile yine sektör içinde taşımacılık faaliyetlerini yöneten, sevk ve idare eden; İşveren, yönetici, koordinatör, operasyon sorumlusu, şef, uzman, sürücü vs. konumundaki tüm bireyler, mesleklerini idame ettirebilmek için Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadır. Aksi halde karayollarında: İşveren; Taşımacılık faaliyetlerinde bulunamaz, profesyonel bazda çalışanlar; Sektör içinde mesleğini icra edemez, sürücüler; Kesinlikle ticari araçları kullanamaz. TC Ulaştırma Bakanlığı’nın emir ve talimatları ile görevlendireceği valilikler, belediyeler ve zabıta birimleri, TC İçişleri Bakanlığı Polis Teşkilatı, TC Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Personeli, Jandarma ile Bakanlığın görevlendireceği diğer kamu personeli, kanun kapsamında yer alan yönetmelikler mevzuatıyla ilgili denetim yapacak, sorgulayacak gerekirse geçerli olan cezai müeyyideleri uygulayacaktır.