MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİBİ OLMAK İÇİN VEYA YAPILACAK DENETİMLERDE BU BELGENİN ARANACAĞI BİR SÜRE VAR MIDIR VAR İSE SON TARİH NEDİR?

TC Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurumlar (trafik polisi, jandarma, zabıta, maliye denetim vs) , mesleki yeterlilik belgeleri hususundaki denetimlerine 31.12.2006 tarihinden itibaren başlayacaklardır. İlgili kişiler için tanınan son tarih 31.12.2006 dır.