NAKLİYECİ DEĞİLİM, TİCARİ AMAÇLA MAL TAŞIMIYORUM BELGE ALMAM GEREKİR Mİ?

TC Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği içeriğinde 39 adet belge olup, bunlardan birisi K2 Yetki Belgesidir ki; Yönetmelikte geçen hali şöyledir: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara ..der. Bu açıklama ile kendi ticari araçlarıyla kendi ürün ya da mallarını taşıyanlar demektir. K2 Yetki Belgesi alınması zorunludur!