TÜZEL KİŞİLİĞİZ, ŞİRKETİMİZİN BİR ORTAĞINA AİT ARAÇ/ARAÇLAR VAR, BU ARAÇLARI ŞİRKETİMİZİN KENDİ İŞLERİNDE KULLANIYORUZ. K1/K2 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURDUK. ORTAĞIMIZA AİT BU ARAÇLARI ŞİRKETİMİZ İÇİN ALINACAK YETKİ BELGESİNE KAYDETTİRMEK İSTİYORUZ, MÜMKÜN MÜ?

Mümkün değildir. Şirket ortağınız araçlarını yetki belgenizi aldıktan sonra ortağı olduğu şirketinize satacak ya da devredecek veya ortağınız münferiden vergi dairesine başvurup vergi mükellefi olacak bilahare iştigal konusu kapsamında yetki belgesi talep edecek. Doğal olarak yasanın çıktığı tarih olan 25.02.2004 ten sonra ki bir mükellefiyet olduğundan yetki belgesi için iştigal konusu kapsamında 5000 – 10000.- YTL bedel ödeyecektir.